DSC00946.JPGDSC00482.JPG

Textbook chapters & pages:

1. Unit One: Chapter 13 pp. 406-433.

2. Unit Two: Chapters 14-16 pp. 434-507.

3. Unit Three: Chapters 17-19 pp. 510-613.

4. Unit Four: Chapters 20-23 pp. 616-729.

5. Unit Five: Chapters 24-27 pp. 732-871.

6. Unit Six: Chapters 28-31 pp. 874- 995.

7. Unit Seven: Chapters 32-34 pp. 998-1097.


������carl.church@cms.k12.nc.us


Online Textbook:

https://www.worldviewsoftware.com/login/: